Nabízíme

SPRÁVU V OBLASTI TECHNICKÉ A PROVOZNÍ

 • Vedení technické evidence nemovitosti, včetně bytů a nebytových prostor
 • Zajištění provozu a údržby domu (pravidelné revize, odečty vodoměrů, měření spotřeby TUV a tepla, revize a čištění komínů aj.)
 • Možnost uzavírání smluv s dodavateli jednotlivých energií a služeb (dodávka elektřiny, tepla a TUV, plynu, SV a odvodu odpadních vod aj.)

 

SPRÁVU V OBLASTI EKONOMICKÉ

 • Tvorba předpisů a evidenci plateb do fondu oprav
 • Vedení evidence neplatičů a zasílání upomínek
 • Vyúčtování nákladů spojených s užíváním domu/bytu včetně vypořádání přeplatků či nedoplatku z vyúčtovaných služeb
 • Vedení mzdové agendy, zpracování účetní závěrky (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha), rating (v případě úvěrové žádosti)
 • Úprava záloh dle potřeby a nárůstu cen

 

SPRÁVU V OBLASTI PRÁVNÍ

 • Uzavírání nájemních smluv na byty a nebytové prostory
 • Převody členských práv
 • Zakládání BD,SVJ vč. zajištění počáteční ustavující schůze za účasti notáře
 • Pomoc s vyřízením úvěru u rekonstrukce, revitalizace privatizace, popř. refinancování

 

 

Měsíční úhrada za správu domu 150,-Kč /bytová jednotka.