Správa nemovitostí

Nabízíme Vám:

A. Správu majetku dle vašich požadavků. Jedná se především o tyto činnosti

 1. Předpis a evidenci plateb fondu oprav a úhradu za služby spojené s bydlením.
 2. Roční vyúčtování služeb spojených s bydlením.
 3. Uzavírání smluv s jednotlivými dodavateli služeb ( dodávka tepla a teplé vody, elektřiny, vody, plynu, čištění komínů a další ).
 4. Návrh a kalkulace příspěvku na fond oprav.
 5. Zajišťování drobné údržby Vašeho majetku dodavatelským způsobem.
 6. Zajišťování povinných revizí v zákonem stanovených lhůtách.
 7. Zajišťování požárně preventivní činnosti dodavatelským způsobem.
 8. Hospodaření s účtem domu na základě smluvních podmínek.
 9. Základní právní poradna.
 10. Uzavírání nájemních smluv na byty a nebytové prostory i se zajištěním výběrového řízení
 11. Uzavírání všech dalších smluv vázaných k Vašemu majetku.
 12. Vedení mzdové agendy – výplata mzdy (úklid, „domovnické práce a p.) a odměn, odvod zálohy daně z příjmů finančnímu úřadu, vypracování potřebných dokladů pro finanční úřad.
 13. Součinnost při zajišťování a splácení úvěru při opravě domu
 14. Další služby dle Vašich požadavků a našich možností na základě smlouvy.

 

B. Vedení účetnictví

Zpracování účetní závěrky (v souladu se zákonem o účetnictví), případně zpracování podkladů pro banku (úvěr, atd…) .

Co je pro to třeba udělat?

Navštívit nás a:

 1. Správně a včas se rozhodnout.
 2. Uzavřít smlouvu o správě.
 3. Uzavřít pojištění nemovitosti (ve spolupráci se správcem).
 4. Stanovit si priority nakládání s Vaším majetkem – pokud bude zájem, rádi poradíme.
 5. …a potom již jen sledovat námi dosahované výsledky.

Kde nás najdete

V sekci Kontakt